Релефно маркиране на млечни продукти


Биоком Трендафилов притежава патент за метод за релефно маркиране на млечни и месни продукти и предлага лицензионни права за прилагането му в производствения процес.

marking_ro.jpg

 

Използването на този продукт придава уникален търговски вид на стоките. Всеки производител може да маркира своето лого, знак, търговска марка или послание върху продуктите си.


Чрез този метод посланието на производителя ще достигне директно до трапезата на крайния потребител. Това е най-прекият, независим и сигурен път на рекламата Ви до Вашите клиенти.

Използването на този метод за релефното маркиране ще Ви защити от всевъзможните фалшификации и нелоялната конкуренция, с цел експлоатация на Вашия собствен пазар.


Content
LivedaMed2000