Филтър за пречистване на млякото от финни механични замърсители


» Очиства млякото до 99.9% от механични замърсители
» Силно намалява финните механични замърсители - носители на бактерии
» Подобрява производствения процес
» Удължава срокът на годност на продуктите
» Подобрява качеството на млякото
» Ниска себестойност - на 8 литра мляко - разход 1 ст.!

На Българския и външните пазари ще може да се предлага само мляко, отговарящо на европейските хигиенни изисквания: ОБМ - до 100 000/мл и ОБСК - до 400 000/мл, съгласно Регламент 853/2004/ЕС.

ФИЛТЪРЪР Е ПРИЛОЖИМ ПО ЦЕЛИЯ ПЪТ НА МЛЯКОТО - от получаването му във фермата до преработката му в предприятието!РЪКАВНИ ФИЛТРИ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА МЛЯКО ПРИ ДОЕНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

С възможност за директен монтаж в маркуча или тръбата на местата за свързване, без нужда от корпус!

biocomp26_1.jpg


Content
LivedaMed2000