SURE TREND Software


Съвместим с всички версии на Windows

- Проследява резултатите © Бързо идентифицира проблемните области
- Намалява разходите и повишава производителността
- Възможност за създаване на тестови планове © Систематизира резултатите в графики и отчети
- Бърз статистически анализ
- Експортира данни в Excel

 

 


Content
LivedaMed2000