Q-Water


Q-Water Комплект за подготовка на проби за измерване на микробиален АТФ във вода. 

Самостоятелният АТФ уред Ultrasnap, използван със системите ENSURE и SURE PLUS измерва общия брой микроорганизми за водни проби. Максимално допустимият брой микроорганизми във вода, използвана за производството на хранителни продукти в 100 KOE/ml. Методът дава изключително точна информация за нивото на замърсяване на водата само за 30 минути.

Тестът е подходящ и за минерални води и други водни проби с нисък брой бактерии!


Content
LivedaMed2000