Биоком Трендафилов участва на BULVET Medica!


Биоком Трендафилов ЕООД участва на XI-то Национално Ветеринарномедицинско Изложение BULVET Medica от 11-ти до 13-ти Октомври 2018г. в Тракийски Университет - Стара Загора

Посетете ни на нашия щанд за да получите повече информация за нашите най-нови и атрактивни предложения.


Content
LivedaMed2000