Биоком Трендафилов на 66-та Научна конференция „Хранителна наука, техника и технологии - 2019”


Биоком Трендафилов ЕООД участва на 66-та Научна конференция „Хранителна наука, техника и технологии - 2019” в Университета по Хранителни Технологии - гр. Пловдив, 14-16.Октомври.2018г.

1.jpg


Content
LivedaMed2000