ELIZA тест за анализ на соев протеин в мляко и млечни продукти


Някои храни и съставки на продукти като соя, мляко, яйца и черупкови плодове, могат да причинят хранителни алергични реакции. Хранителните алергени могат да предизвикат нежелана реакция на имунната система, която е различна при различните индивиди.

PROTEON SOY е количествен тест за откриване на соев протеин в храни.

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ:

Граници на откриване: 1.1 ppm

Граници на количествено откриване: 3.5 ppm

Резултати: Фотометрично при 450 nm


Content
LivedaMed2000