Микробиално тестване на UTH & ESL млечни продукти


Untitled.png

Бърз микробиален контрол на вашите продукти
Без подготовка на пробата
Лесен за използване
2 дни инкубиране
Автоматизиран анализ на данните
До 96 анализа за 20 минути
Собствен дизайн на софтуера
Интелигентно проследяване на реагента
Защитена база данни
Гъвкави методи за търсене в базата данни

Promicol0.png

 

 

  Микроорганизми

  Свободен АТФ

 

 

 

 

                              

Promicol1.png

 

 

Добавя се Proase,

за да премахне свободното АТФ

 

 

 

 

Promicol2.png

 

 

След няколко минути пробата съдържа

само микробиалните клетки с тяхното АТФ

 

 

 

 

 

Promicol3.png

 

 

 Promex Отваря микробиалните клетки,

за да освободят АТФ

 

 

 

 

Promicol4.png

 

 

  Добавя се Prolux , който реагира с микробиалното

  АТФ и произвежда светлинна реакция

 

 

 

 

Promicol система
Уреди, софтуер, реагенти, поддръжка (сервис)
Подходящи уреди спрямо производителността
Персонализирано сглобяване на комплект
Ранно откриване на проблем в производството
Подобряване на ефективността
Намаляване на разходите
По-бързо пускане на крайния продукт
Затвърждаване на вашите високи стандарти
Promilite M1 ; Promilite M4; Роботизирана система

 Promi.png


Content
LivedaMed2000