Широкоспектърни тестове за инхибитори


ECLIPSE & E-READER

inhibitori_mliako_eclipse_farm.jpg

Най - лесния метод, който отнема най - малко време за изпълнение
Основава се на инхибирането на Bacillus stearothermophilius var. Calidolactis - задължителен контролен метод за наличие на инхибитори съгласно Наредба №2 от 23 февруари 2017 г. за суровото краве мляко
Не изисква квалифициран персонал
Най - лесно изпълнимият широко приложим тест по целия път на млякото - ферми, камиони, предприятия, лаборатории

eclipse.jpg Вашето време - една капка, едно натискане
 • Инкубира на 65°С
 • Непрестанно отчитане
 • Определя автоматично края на анализа
 • Интерпретира резултатите

Взема решението вместо вас

 

Ползи от автоматичното спиране и интерпретация на резултатите

 • Предотвратяват се грешките и се стандартизират резултатите
 • Гарантира най - доброто изпълнение на теста
 • Постига най - добрата чувствителност

 

Характеристики на e-Reader
 • Проследяемост - Дата, идентификатор на проба, тип анализ, партида и оператор
 • Резултати - Качествени резултати, изобразени на дисплея
 • Съхранение на данни - Памет до 20000 анализа
 • Трансфер на данни - Трансфер от паметта в компютър (Excel) с USB кабел
 • Система за сигурност - В случай на токов удар
 • Лесен за употреба - В лаборатории, автомобили и дори на полето - със сензорен дисплей
 • Лесен за употреба софтуер - Опция за управление на e-reader през компютър и обработка на данни
inhibitori_mliako_eclipse_farm_procedure.jpg 

 

 inhibitori_mliako_eclipse_farm_sensitivity.jpg

 

 


Content
LivedaMed2000