Биофилми откриване и елиминиране


БИОФИЛМИ

откриване за секунди елиминиране за минути

Биофилмите са невидими за окото, но могат да бъдат открити!

Наличието на биофилми е една от основните причини за замърсяването с микроорганизми в индустриите. Биофилмите са съобщества от прикрепени един към друг микроорганизми върху повърхност. Прикрепването се осъществява чрез секретирани от самите микроорганизми извънклетъчни полимерни субстанции. По този начин те си обменят хранителни вещества, необходими за развитието им и се защитават от неблагоприятните условия на околната среда. Това прави микроорганизмите устойчиви към стандартните хигиенни процедури на измиване (100% устойчиви на алкални миещи препарати) и дезинфекция (99 пъти по-устойчиви към хлор и киселини).

Образуването на биофилм преминава през няколко етапа и всичко това за броени часове:

 

________________1.png

 

В последната фаза от развитието на биофилма се дисоциира (разкъсва) най външния слой при което се отделят единични бактериални клетки. Това отделяне, както и устойчивостта на биофилма към стандартните процедури на почистване се явява водещ проблем в индустриите.

При последните проучвания е установено, че биофилмите са причинители на:

 • 20% от корозиите по метални повърхности
 • 90% от инцидентните замърсявания с микроорганизми на продукти в ХВП
 • 80% от инфекциите в човешкото тяло

 

 

Биофилмите са навсякъде около нас и в нас!

 

Но решение има............

 

Biofinder1.png

 

 

BIOFINDER е течен ензимен препарат за експресно откриване на биофилми по „отворени" повърхности и съоръжения в хранителната индустрия, фармацевтичния, козметичния, здравния сектор, ресторантьорството и е разработен за да подпомага хигиенния мониторинг.

 

Предимства :

 • Лесен за нанасяне и отчитане
 • Резултат за 60 секунди
 • Възможност за третиране на големи площи
 • Приложим за всички повърхности в хранителната индустрия - неръждаема стомана, полипропилен и епоксидни покрития.
 • Ефективен при откриване както на едновидови (образувани от един щам микроорганизми) така и на многовидове биофилми (състоящи се от два или повече щама)
 • Лесно изплакване на повърхността- не оставя петна или остатъци по повърхностите поради добрата си разтворимост във вода

 Употреба :

 • Напръскайте Biofinder внимателно по повърхността под ъгъл от разстояние 10 до 15 см
 • Отчетете визуално резултата 60 секунди по-късно.

Резултати :

 • Положителен резултат - на местата с наличие на биофилм се образува пяна, ясно констастираща на фона на оранжевия цвят на Biofinder
 • Отрицателен резултат - при отсъствие на биофилм, след 1 минута цветът на Biofinder остава непроменен

 Biofinder2.png

 

Елиминиране по повърхности:

 

Biojet.png

Ензимните препарати BIOJET и ENZYJET PLUS дестабилизират целостта на биофилма и позволяват на традиционно използваните детергенти и дезинфектанти да елиминират микроорганизмите.

 • Резултат за 30 минути

Enzybac.png

ENZY Bac Foam Функция 3 в 1 (почистване, превенция на биофилми и дезинфекция)

 • Резултат за 15 - 30 минути

Enzybasic.png

ENZY Basic и ENZY Clean
Функция 2 в 1 (почистване и превенция на биофилми)
Засилено действие върху всякакви органични повърхности - полизахариди, протеини, мазнини

 • Резултат за 15 - 20 минути

Елиминиране в CIP системи:


BioCip.png

 

 

Ензимните препарати BIOCIP и TensioCIP ефективно елиминират биофилмите в CIP системите за 120 минути

 

EnzyCip.png

Enzy CIP - функция 2 в 1 (почистване + елиминиране на биофилми) в CIP системи

 

EnzyBacCip.png

 

 

Enzy Bac CIP - почистване, елиминиране на биофилми и дезинфекция на CIP системи

 

ПРЕВЕНЦИЯ:


Регулярното използване на ензимните препарати ENZYJET PLUS, Enzy Basic, Enzy Clean или BIOCIP и TensioCIP EnzyBac Foam намалява риска от повторното образуване на биофилми по повърхности и в CIP системи.

 

 Ензимното измиване не е отделен процес в индустриите, то се включва като част от стандартните процедури за почистване и дезинфекция


Content
LivedaMed2000