Тестове за контрол на термичната обработка на млякото пероксидазна и фосфатазна активност


ТЕСТОВЕ ЗА ФОСФАТАЗНА И ПЕРОКСИДАЗНА АКТИВНОСТ

 

img252.jpg


Content
LivedaMed2000