Nocospray & Nocolyse уникална система за дезинфекция и дезинсекция


УНИКАЛНА СИСТЕМА С:
- БАКТЕРИЦИДНО
- ФУНГИЦИДНО
- СПОРОЦИДНО
- ВИРУСОЦИДНО
- ИНСЕКТИЦИДНО д
/срещу летящи и пълзящи насекоми, кърлежи/


Content
LivedaMed2000