EXPLORER 2.0 Широкоспектърен тест за откриване на антибиотици в сурово месо


ПРЕДИМСТВА:

- Лесен и бърз - резултати за около 3 часа
- Установява наличието на широк спектър от антибиотици
- Приложим за различни матрици - сурово месо, бъбреци, черен дроб, фуражи и яйца
- Висока чувствителност към сулфонамиди - над максимално допустимите граници
- Визуално или фотометрично отчитане на резултатите

 img679-2_1.jpg


Content
LivedaMed2000