Експресен контрол на хигиената


title_hygiene_milk.jpg

АТФ системи за експресен микробиологичен и хигиенен контрол

 

 

EnSURE_SSPLUS.jpg 

Характеристики

 

 • Възможност за отчитане до 1 фемтомол АТФ
 • Мултифункционални уреди
 • Резултат за 15 секунди
 • 100 програмируеми тестови плана
 • 5000 програмируеми позиции за тестване към всеки план
 • Съхраняват до 2000 резултата
 • Sure Trend софтуер за анализ на резултатите

 

Аденозин трифосфатът, или накратко наречен АТФ, писъства във всички органични материи и е универсална енергийна единица, използвана от всички клетки. АТФ се произвежда и/или разрушава в метаболитните процеси на всички живи системи. Ето защо, повечето храни и микробиални клетки съдържат известно ниво на естествено срещащ се АТФ.
Чрез системите за хигиенен АТФ мониторинг, аденозин трифосфатът влиза в контакт с течно - устойчивия реактив на тестовете. Реактивът съдържа естествено срещащ се ензим - луцофераза. Когато този ензим влезе в реакция с АТФ, започва да се излъчва светлина. Светлината е правопропорционална на количеството АТФ в пробата и отчетената с луминометрите EnSure или Sure Plus дава количествена характеристика за нивото на замърсяване за секунди.
EnSURE_SSPLUS_consumables.jpg 

 EnSURE_SSPLUS_consumables.jpg

EnSURE_SSPLUS_Suretrend.jpg  Sure Trend Software е лесен за използване софтуер за анализ и съхранение на данни
 • Съвместим с всички версии на Windows
 • Проследява резултатите
 • Бързо идентифицира проблемните области
 • Намалява разходите и повишава производителността
 • Възможност за създаване на тестови планове
 • Систематизира резултатите в графики и отчети
 • Бърз статистически анализ
 • Експортира данни в Excel

 

UltraSnap - уред за вземане на проби от повърхности

UltraSnap_Swab_Horiz.png

 

swabbingquality_UltraSnap_1.pngUltrasnap е уред за вземане на проби от повърхности тип "всичко в едно" с несравнима точност и възпроизводимост на резултатите. Опростен, бърз и лесен за употреба, Ultrasnap е независим от температурните влияния и резултати. Употребата му с луминометъра SystemSURE Plus дава резултати в реално време.

 

 

 

 

ultrasnap_SSplus_how_to_use.jpg

 

Предимства
АТФ уред „всичко в едно"
Опростен, бърз и лесен за употреба
Несравнима точност и възпроизводимост
Дава резултати в реално време
Независим от температурните колебания и дезинфектанти
Дълъг срок на годност

 

 

 AquaSnap- уред за измерване замърсяването на водни проби

 aquasnap.jpg


Content
LivedaMed2000