Биодезинфекция в птицевъдството


БИО-ДЕЗИНФЕКЦИЯ В ПТИЦЕВЪДСТВОТО

Птицевъдните обекти са зони с много висок епидемичен риск. Поради отглеждане на огромен брой птици се повишава риска от проникване и разпространение на различни инфекциозни заболявания, причиняващи огромни загуби на фермерите – птичи грип, салмонелози и др. Опасността се свежда до минимум, чрез въвеждане на стриктна програма – ДЕЗИНФЕКЦИЯ.

Ефективната дезинфекция води до намаляване на микробната контаминация в птицевъдните обекти.

На дезинфекцията не трябва да се гледа като на разход, а като на инвестиция, която гарантира спокойствие.

В практиката има редица дезинфектанти, НО повечето, от които са прекалено опасни. Като едни от най-обичаните от потребителя са алдехидите: формалдехид, глутаров алдехид. За жалост те са много опасни за човека, тъй като имат висока токсичност, която предизвиква алергии, астми и ракови заболявания.

 

NOCOSPRAY, NOCOMAX & NOCOLYSE

100% БИО-ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Nocospray & Nocolyse – помещения

от 50 до 1000 m3

                                                                                                                            

Nocomax & Nocolyse – помещения от 500 до 20 000 m3

 

Nocolyse е готов за употреба биодезинфектант, съдържащ 6% водороден пероксид и сребро. Той се използва с машина Nocospray/Nocomax. 

Nocolyse се дифузира под формата на газ и осигурява равномерно „разстилане“ на дезинфектанта върху повърхностите без допускане на „мъртви зони“.

Nocolyse има летален ефект върху вируса, бактериите, дрождите, плесените и спорите.

Nocolyse e биоразградим, нетоксичен, некорозивен, неалергичен, не оставя остатъци и не развива устойчивост на зародиша.

 

Nocolyse One Shot е готов за употреба биодезинфектант, съдържащ 12% водороден пероксид и сребро. Той се използва с машина Nocospray/Nocomax.

Използва се за шоково третиране на помещенията при възникнал проблем.

Ø  Nocospray/Nocomax & Nocolyse – газообразно състояние достигащ до всяка една точка на помещението

Ø  Дезинфектант от висок клас с широк дезинфекционен спектър –  100% убива бактерии, вируси, гъби и спори.

Ø  Не токсичен, без миризма, не уврежда бои, лакови покрития, дори и техника (не образува корозия).

Ø  Не замърсява околната среда (екологично безопасен) – разпада се до безвреден продукт.

Ø  Запазва висока ефективност и при ниска температура.

Ø  Има способност да разрушава биофилма по повърхностите, в който са включени микроорганизмите.

Ø  Има добро „разстилане“ на дезинфектанта върху повърхностите без допускане на „мъртви зони“


Content
LivedaMed2000