БИО-ДЕЗИНФЕКЦИЯ В ПТИЦЕВЪДСТВОТО


БИО-ДЕЗИНФЕКЦИЯ В ПТИЦЕВЪДСТВОТО


Птицевъдните обекти са зони с много висок епидемичен риск. Поради отглеждане на огромен брой птици се повишава риска от проникване и разпространение на различни инфекциозни заболявания, причиняващи огромни загуби на фермерите - птичи грип, салмонелози и др. Опасността се свежда до минимум, чрез въвеждане на стриктна програма - ДЕЗИНФЕКЦИЯ.


Ефективната дезинфекция води до намаляване на микробната контаминация в птицевъдните обекти.
На дезинфекцията не трябва да се гледа като на разход, а като на инвестиция, която гарантира спокойствие.


В практиката има редица дезинфектанти, НО повечето, от които са прекалено опасни. Като едни от най-обичаните от потребителя са алдехидите: формалдехид, глутаров алдехид. За жалост те са много опасни за човека, тъй като имат висока токсичност, която предизвиква алергии, астми и ракови заболявания.

NOCOSPRAY, NOCOMAX & NOCOLYSE
100% БИО-ДЕЗИНФЕКЦИЯ

nocospray.jpg nocomax.jpg
Nocospray & Nocolyse - помещения от 50 до 1000 m3  Nocomax & Nocolyse - помещения от 500 до 20 000 m3

 

nocolyse.pngNocolyse е готов за употреба биодезинфектант, съдържащ 6% водороден пероксид и сребро. Той се използва с машина Nocospray/Nocomax.
Nocolyse се дифузира под формата на газ и осигурява равномерно „разстилане" на дезинфектанта върху повърхностите без допускане на „мъртви зони".
Nocolyse има летален ефект върху вируса, бактериите, дрождите, плесените и спорите.
Nocolyse e биоразградим, нетоксичен, некорозивен, неалергичен, не оставя остатъци и не развива устойчивост на зародиша.
Nocolyse One Shot е готов за употреба биодезинфектант, съдържащ 12% водороден пероксид и сребро. Той се използва с машина Nocospray/Nocomax.
Използва се за шоково третиране на помещенията при възникнал проблем.

 

  • Nocospray/Nocomax & Nocolyse - газообразно състояние достигащ до всяка една точка на помещението
  • Дезинфектант от висок клас с широк дезинфекционен спектър - 100% убива бактерии, вируси, гъби и спори.
  • Не токсичен, без миризма, не уврежда бои, лакови покрития, дори и техника (не образува корозия).
  • Не замърсява околната среда (екологично безопасен) - разпада се до безвреден продукт.
  • Запазва висока ефективност и при ниска температура.
  • Има способност да разрушава биофилма по повърхностите, в който са включени микроорганизмите.
  • 100% покритие на дезинфектанта върху повърхностите без допускане на „мъртви зони"

 


Content
LivedaMed2000