Compact Dry - Готови за употреба среди за бърз микробиологичен контрол


Готови за употреба среди за бърз микробиологичен контрол на повърхности, суровини и крайни продукти

 

 

Compact_dry_plates.jpg 

 

 

Приложение на Compact Dry

 • Мляко и млечни продукти
 • Месо и месни продукти
 • Сокове и концентрати
 • Пресни и консервирани плодове и зеленчуци
 • Ниско алкохолни и безалкохолни напитки
 • Чай, газирани и негазирани напитки
 • Сухи супи и сосове
 • Детски храни
 • Бира и вино
 • Риба и рибни продукти
 • Подправки и билки
 • Сухи и мокри повърхности
 • Суровини и крайни продукти
 • Твърди и течни продукти
 • Дълбоко замразени продукти
 • Оборудване
 • Хигиена на персонала

 

Предимства

 • Готови за употреба - не се изисква подготовка на хранителни среди
 • Липса на субективен фактор за замърсяване
 • Лесни за отчитане - колониите се оцветяват в различни цветове в зависимост от микробиалното замърсяване
 • Тестване на труднодостъпни области с Compact Dry Swab
 • Намалява времето за лабораторен контрол
 • Дълъг срок на годност - до 2 години
 • Лесни за съхранение - при стайна температура
 • Лесно приготвяне на разрежданията с Комплект за десетократни серийни разреждания
 • Възможност за отчитане с автоматичен брояч Петрилайзер
 • Възможност за автоматично архивиране в снимков и табличен вид
 • Възможност за статистическа обработка на резултатите
 • Одобрени от AOAC, Microlab, Nordval

 

Контрол на широк спектър от микроорганизми:

 • Общ брой микроорганизми
 • Колиформи и Е.коли
 • Ентеробактериацея
 • Колиформи
 • Плесени и дрожди
 • Хетеротрофни бактерии
 • Псевдомонас аеругиноза
 • Стафилококус ауреус
 • Салмонела
 • Листерия
 • Бацилус цереус
 • Вибрио парахемолитикус
 • Ентерококи
 • Общ брой микрооганизми в чай и подобни продукти

 

Продукт Време за инкубиране Температура за инкубиране
Compact Dry за общ брой микроорганизми 48 часа 35-37°С (20-42°С)
Compact Dry ЕС за Е.коли и Колиформи  24 часа 35-37°С
Compact Dry CF за колиформи 18-24 часа 35-37°С (20-42°С за фекални колиформи)
Compact Dry YM за плесени и дрожди  3-7 дни  20-30°С
Compact Dry AQ за хетеротрофни бактерии

44 +/- 4 часа

68 +/- 4 часа

48 +/- 2 часа(филтър)

36 +/- 2°С

22 +/- 2°С

35 +/- 1°С

 

Compact Dry PA за Псевдомонас аеругиноза  24-48 часа  35-37°С
Compact Dry ETB за Ентеробактериацея  24-48 часа  35-37°С
Compact Dry X-SA за Стафилококус ауреус  24-26 часа 35-37°С
Compact Dry X-BC за Бацилус цереус   24-26 часа 35-37°С
Compact Dry SL за Салмонела   20-24 часа  41-43°С
Compact Dry LS за Листерия   24-26 часа 35-37°С
Compact Dry VP за Вибрио парахемолитикус  18-24 часа 35-37°С
Compact Dry CC за общ брой микроорганизми в чай и подобни продукти  48 часа 35-37°С
Compact Dry ETC за Ентерококи  20-24 часа  35-37°С

 Compact_dry_plates.jpg

Compact Dry TC за общ брой микроорганизми

"Compact Dry TC е среда за общ брой микроорганизми, която съдържа хранителен стандартен агар. Образуваните колонии се оцветяват в червен цвят благодарение на редокс индикатора тетразолиева сол. Данните за линейната регресия от Compact Dry метода, сравнени с този на традиционният РСА метод (стандартна агарна среда) показват добра корелация на 100 хранителни проби за групата на мезофилните аеробни микроорганизми. Compact Dry TC е сертифициран от АОАС, MicroVal и Nordval. Compact Dry TC се съхранява при стайна температура (от + 1°С до + 30) до 18 месеца от датата на производство".

Compact Dry EC за Е.коли и Колиформи

"Compact Dry EC е среда за Е.коли и Колиформи, която съдържа два вида хромогенни ензимни субстрата: Magenta-Gal и X-Gluc. Е.коли сформира колонии със син цвят. Общият брой колиформи е броя на червените и сините колонии. Данните за линейната регресия на Compact Dry метода, сравнени с тези от традиционният VRBA метод (виолетово червен жлъчен агар) показват добра корелация на 50 хранителни проби за групата на колиформите. Compact Dry EC е сертифициран от АОАС, MicroVal и Nordval. Compact Dry EC се съхранява при стайна температура (от + 1°С до + 30) до 24 месеца от датата на производство".

Compact Dry CF за Колиформи

"Compact Dry CF е среда за Колиформи. Клониите прорастват със син/синьозелен цвят. Средата съдържа хромогенния ензимен субстрат X-Gluc. Растежът на други бактерии, различни от колиформи е инхибиран, но в случай на прорастване те сформират безцветни колонии. Compact Dry CF е сертифициран от АОАС, MicroVal и Nordval. Compact Dry CF се съхранява при стайна температура (от + 1°С до + 30) до 24 месеца от датата на производство".


Compact Dry YM за плесени и дрожди

"Compact Dry YM плесените и дрождите могат да бъдат диференцирани по оцветяването на колониите. Средата съдържа хромогенен ензимен субстрат X-Phos, който оцветява дрождите в син цвят. Плесените образуват характерните мъхести колонии. Антибиотиците в пробата инхибират растежа на бактериите. Compact Dry YM позволява много добър 3D растеж на плесените и дрождите. Compact Dry YM е сертифициран от АОАС, MicroVal и Nordval. Compact Dry YM се съхранява при стайна температура (от + 1°С до + 30) до 18 месеца от датата на производство".

Compact Dry AQ за хетеротрофни бактерии

"Compact Dry AQ е среда за откриване на хетеротрофни бактерии във вода и течни проби. Прорасналите колонии се оцветяват обикновено в червен цвят. Дрождите прорастват в бяло - розови колонии, а плесените образуват характерните за тях 3D мъхести колонии. Compact Dry AQ се съхранява при стайна температура (от + 1°С до + 30) до 12 месеца от датата на производство."

Compact Dry PA за Псевдомонас аеругиноза

"Compact Dry PA е среда за Псевдомонас аеругиноза. Образуваните колонии се оцветяват в червен цвят благодарение на селективен агар на Псевдомонас. Compact Dry PA се съхранява при стайна температура (от + 1°С до + 30)."

Compact Dry ETB за Ентеробактериацея

"Compact Dry ETB е среда за откриване на Ентеробактериацея. Ентеробактериацея образува колонии със червен/виолетов цвят/; червени/виолетови/ колонии заедно с колонии с друг цвят представляват общ брой на грам отрицателни бактерии. Субстратът позволява лесно разграничаване на Ентеробактериацея от другите групи. Compact Dry Ентеробактериацея е сертифициран от MicroVal и Nordval. Compact Dry Ентеробактериацея се съхранява при стайна температура (от + 1°С до + 30) до 16 месеца от датата на производство."

Compact Dry X-SA за Стафилококус ауреус

"Compact Dry X-SA е среда за откриване на Стафилококус ауреус. Staphylococcus aureus образува колонии със светло син/син цвят. Възможно е прорастването и на други бактерии, които образуват колонии с бял и/или червено - виолетов цвят. Отчитат се само колониите със светло син/син цвят. Някои бактерии, различни от Staphylococcus aureus и определени щамове на S.aureus (особено щама Bacillus) могат да прорастнат и да образуват колонии в светлосин/син цвят. Лесно е да бъдат разграничени от S.aureus, тъй като почти всички образуват специфични широки, плътни и плоски колонии. Compact Dry X-SA е сертифициран от АОАС, MicroVal и Nordval. Compact Dry X-SA се съхранява при стайна температура (от + 1°С до + 30) до 18 месеца от датата на производство."

Compact Dry X-BC за Бацилус цереус

"Bacillus cereus образуват колонии със зелен/син цвят. Възможно е прорастването и на други бактерии, различни от Bacillus cereus които образуват колонии в бял цвят. Отчитат се само колониите в зелен/син цвят. Колонии на Bacillus thuringiensis също могат да прораснат и да образуват колонии със зелен/син цвят. Compact Dry X-BC се съхранява при стайна температура (от + 1°С до + 30) до 12 месеца от датата на производство."

Compact Dry SL за Салмонела

"Compact Dry SL открива салмонела като използва предварително набогатени за 20 - 24 часа среди. Наличието на салмонела в пробата се отрива от комбинацията на три различни принципа:
Алкализиране на средата от лизиновата декарбоксилаза на Salmonella (цветът на средата се променят синьо - виолетов до жълт). Цветът на колонията става зелен поради разграждането на хромогенния субстрат от специфичен ензим на Salmonella (сероводородът, продуциран от Salmonella предизвиква оцветяване на колониите в черно). Двигателна активност на Salmonella. Compact Dry SL се съхранява при стайна температура (от + 1°С до + 30) до 16 месеца от датата на производство."

Compact Dry LS за Листерия

"Compact Dry LS е готова за употреба хромогенна плака за отриване на Listeria spp. Образуват колонии със светло син/син цвят с диаметър 1 - 2 мм. Compact Dry LS се съхранява при стайна температура (от + 1°С до + 30) до 12 месеца от датата на производство."

Compact Dry VP за Вибрио парахемолитикус

"Вибрио парахемолитикус е бактерия, която причинява холера. Бактерията се среща в крайбрежните води и е с повишена концентрация през лятото. Тя е халофилна бактерия (за своето развитие се нуждае от сол). Вибрио парахемолитикус се открива в морските храни и при пациенти с остър ентерит. Compact Dry VP не само отрива Вибрио парахемолитикус, но и разграничава бактерията от другите бактерии от групата. Вибрио парахемолитикус образува колонии със синьо/зелен или син цвят. Другите бактерии от вида Вибрио образуват колонии с бял цвят или безцветни. Compact Dry VP се съхранява при стайна температура (от + 1°С до + 30) до 16 месеца от датата на производство."

Compact Dry ETC за Ентерококи в храни и води

"Ентерококите се срещат и прорастват в различни ферментирали продукти. Наличието на ентерококи в хранителните продукти дълго време се е считало за индикатор на лоши хигиенни условия по време на производството. От друга страна, ферментирали храни, съдържащи ентерококи дълго време са безопасно използвани и даже се твърдяло, че играят важна роля в развитието на органолептичните свойства на ферментиралите храни. Наличието на ентерококи във водата е показател за фекално замърсяване - от човека и животните. Compact Dry ETC се базира на използването на Х-глукозид (X-Glic.) и антибиотици като селективни агенти. Ентерококите прорастват в сини и синьо-зелени колонии след инкубиране за 24 часа при 37 °С."

Compact Dry CC за общ брой микроорганизми в чай и подобни продукти

"Compact Dry CC се базира на нова технология, която открива катехин в чай и други подобни напитки, съдържащи антисептични субстанции. Образуваните колонии се оцветяват в син цвят благодарение на редокс индикатора 2,3,5-трифенил тетразолиева сол. Compact Dry Cc се съхранява при стайна температура (от + 1°С до + 30) до 12 месеца от датата на производство."

 

Тестване на суровини и твърди продукти с Комплект за десетократни серийни разреждания

    Комплекта се състои от 4 кладенчета, всяко от които съдържа 9 мл стерилен буферен разтвор:

 • Подгответе пробата по стандартния начин
 • Продупчете алуминиевото уплътнение на всяко кладенче 2 пъти с уреда за отваряне
 • Сложете 1 мл от пробата със стерилна пипета през едната дупка и хомогенизирайте пробата чрез пипетиране нагоре - надолу няколко пъти
 • Поставете нова стерилна пипета през втората дупка и прехвърлете 1 мл от едното кладенче към следващото и смесете
 • Продължете с разреждането с останалите кладенчета, за да направите десетократни серийни разреждания на пробата
 • Изтеглете по 1 мл от всяко разреждане и поставете върху средата Compact Dry
 • Инкубирайте при указаното в инструкцията време и температура
 • Отчетете резултата по броя на оцветените колонии
 • Комплекта за десетократни серийни разреждания се съхранява при стайна температура до 1 година

 Compact_dry_serial_dillutions.jpg

Тестване на повърхности на суровини, продукти и оборудване

             Уред за вземане на проби от повърхности Compact Dry

 • Развийте капачката с оранжев цвят, извадете уреда за вземане на проби и вземете проба от повърхността
 • Върнете уреда за вземане на проби в епруветката и завийте здраво. Няколко пъти разклатете и обърнете за да размесите
 • Развийте капачката на върха. Като натискате средата на епруветката, изстискайте цялото количество течност (1 мл) върху плаката Compact Dry
 • Ако е необходимо пригответе 10-кратно разреждане и направете посявка с 1 мл върху Compact Dry
 • Инкубирайте при указаното в инструкцията време и температура
 • Отчетете резултата по броя на оцветените колонии
 • Уредът за вземане на проби от повърхности Compact Dry се съхранява при стайна температура до 2 години

 Compact_dry_surface.jpg

Тестване на течни проби

 • Поставете 1 мл водна или хомогенизирана проба в средата на Compact Dry
 • Инкубирайте при указаното в инструкцията време и температура
 • Отчетете резултата по броя на оцветените колонии

 Compact_dry_liquids.jpg

Тестване на течни проби с мембранен филтър

 • Метод на мембранния филтър - процедура за Compact Dry
 • Вземете плака Compact Dry TC, махнете капачето, пипетирайте 1 мл стерилна вода в средата на плаката
 • Със стерилни пинсети вземете стерилен мембранен илтър
 • Отстранете фунията на стерилния филтър и сложете стерилен мембранен филтър
 • Поставете фунията, налейте течната проба и я филтрирайте при ниско налягане
 • След като филтрирате пробата, измийте вътрешната повърхност на фунията с 20 - 30 мл стерилна вода и я филтрирайте. Повторете същите стъпки два или три пъти
 • Отстранете фунията и вземете мембранния филтър със стерилни пинсети. Поставете го върху подготвената плака Compact Dry TC с лицето нагоре като внимавате да не се образуват балончета
 • Затворете плаката и обърнете обратно
 • Поставете в инкубатор за времето, препоръчано в инструкциите
 • Отчетете резултата по броя на оцветените колонии

 Compact_dry_filtration.jpg

 Compact_dry_comparison.jpg


Content
LivedaMed2000